FRISS 2009

KOGART Ház

Város: 
Budapest
Dátum: 2009. augusztus. 07. - 2009. szeptember. 20.

A Friss című kiállítás-sorozat elérkezett a hatodik évhez. A tárlat minden évben látképet ad a végzős képzőművész-hallgatók tájékozódási irányairól, megközelítésmódjairól és kifejezési formáiról. A diplomamunkák bemutatása nem egy közös stílusnak a jegyeire, hanem egy-egy évfolyam sajátos érzékenységére világít rá.

A tavalyi év – a jubileumi apropó miatt – kivételnek számított, amikor az elmúlt négy év Friss-résztvevőinek legújabb munkáiból válogattunk. Idén az eredeti koncepcióval folytatódik a sorozat, azzal a kiegészítéssel, hogy nemcsak az aktuális, hanem a tavalyi festő, szobrász, grafikus és intermédia évfolyam diplomamunkáit is áttekintettük és keresztmetszetet vontunk belőle.

Nem állítottunk fel előzetes tematikát, amelynek zászlaja köré sorakoztathattuk volna a műveket, viszont ahogy haladtunk előre a munkában egyre többször ütköztünk bele a „tekintet” témakörébe. A tekintet alatt nemcsak fizikai látást értünk, a recepció mindennapi gyakorlatát, hanem valamifajta belső viszonyítási pontot, amely orientálja az alkotói folyamatokat. A plakáton szereplő szem, mint a kiállítás kísérőmotívuma egyszerre jelöl befogadási és alkotói magatartást. Sok mindent lefed, illetve felfed ez a fogalom: a kurátor tekintetét, milyen művészek kerülnek a látókörébe, mely munkákat érint a pillantása; az alkotó tekintetét, amely tájékozódásairól, érdeklődéséről, szándékairól árulkodhat; maga a mű tekintetét, milyen perspektívákat, jelentésirányokat hordoz, milyen kapcsolódási pontok felé mutat és végül, de nem utolsó sorban a látogató tekintetét, amely kiválaszt vagy elutasít, elidőz vagy elsiklik. A friss diplomásoknál különös hangsúlyt kap a tekintet, jelentheti a kibontakozás, a tapogatózás első fázisait, amelyben a látásmódok öröklöttsége, vagy ösztönössége még nyersebben mutatkozik, jelentheti a szemrevételezést a nagyközönség és a szakma részéről, amelynek fórumain először tűnnek fel a pályakezdő művészek. A különböző nézőpontok és látásmódok pedig létrehoznak egy nagyon izgalmas interaktív mezőt, amely a kapcsolódások, elengedések szüntelen dinamikáján alapul. Kommunikáció, amely mindig a másikat keresi.

Egy kiállítás lehetőséget ad arra, hogy kibillenjünk megszokott sémáinkból, hogy a világról alkotott képünk a tekintetek találkozásán/ütközésén keresztül formálódjon. Ne az a mondat keringjen elménkben, hogy „Ne nyúljanak a műtárgyakhoz”, hanem lépjünk közel hozzájuk, nyissuk ki a szemünket, és merjünk szembe nézni velük.


A kiállításon részt vevő művészek:

Adamkó Dávid, Blahó Borbála,  Csík Gyula, Csík Richárd, Dallos Ádám, Deli Anna, Dénes Ágnes Dóra, Ducsai Péter, Fülöp Gábor, Gajcsi Blanka, Hatala Péter, Hegedűs Anett Lilla, Horváth Roland, Huszánk Szilárd, Jakucs János, Koncz Viktória Éva, Könyv Kata, Mayer Éva, Nagy Karolina, Navratil Judit, Pintér Gábor, Podmaniczky Ágnes, Richter Zsuzsanna, Szőke Gábor Miklós, Szőke Gáspár, Szunyoghy Viktória, Veres Adrienn

A Kovács Gábor Művészeti Alapítvány kuratóriuma, figyelembe véve a szakmai tanácsadók és a közönség véleményét, 2009-ben is kiosztja a KOGART-díjat a kiállítás résztvevői közül annak a képzőművésznek, akit munkája alapján arra a leginkább érdemesnek tart.


Látogatói információk: 

KOGART Ház
1062 Budapest, Andrássy út 112.