Haraszty István kiállítása

KOGART Ház

Város: 
Budapest
Dátum: 2007. január. 19. - 2007. március. 09.

Harasztÿ István a kortárs magyar szobrászművészet kiemelkedő képviselője. Gyűjteményes kiállítása önmagában is mindig jelentős eseménye a hazai képzőművészeti életnek. A KOGART-ban azonban most nemcsak az alkotót, hanem a műgyűjtőt és az embert is megismerhetik az érdeklődők. A művész saját szobrai, mobiljai és festményei mellett ugyanis a tárlat bemutatja Édeske gyűjteményét is: mintegy 130 Haraszty mű (szobrok, mobilok és festmények) illetve a gyűjtemény több mint 3OO alkotása látható. Az anyag, melyet a művész és az alapítvány közösen válogatott össze, sajátos keresztmetszetét adja az elmúlt négy évtized kortárs magyar képzőművészetének.

A kiállított munkák neves alkotói - mint pl.: Bak Imre vagy Deim Pál - kivétel nélkül a művész személyes barátai, így a látogató abba az intim világba is bepillantást kap, amely Édeske szellemiségét és művészetét formálta. A kiállítás egészének összetartó ereje tehát maga Édeske, és mindaz, amit ő vall a 20. század második felének kortárs képzőművészetéről.

A Haraszty életmű az elmúlt négy évtized kultúrpolitikáját, történelmi, társadalmi eseményeit mutatja be, szobrai többnyire az ezekben rejlő visszásságokat tárják fel, néhol humoros, máskor szatirikus, olykor gegekre épülő formában. Ezért mondják művészetére, hogy play-art, vagyis játékos formában megfogalmazott társadalomkritikai mondanivaló. Különböző mobiljai, mozgó, működő szobrai újdonságként hatottak a magyar szobrászatban, bennük a mesterség és művészet ötvöződik. A fém mellett szinte elsőként kezdett el plexiből szobrokat készíteni kihasználva ennek az anyagnak a sajátosságait (pl. áttetszőség, speciális fénytörési jellemzők, stb).

A mérnöki elemekből felépített konstrukciók művészi erejét elsősorban a bennük rejlő formák arányossága és a különböző anyagok együttes használata, illetve a mozgás és a ritmus kifejező ereje adja. A plasztikai formákhoz és a festett képekhez is szervesen illeszkednek, a művet többlettartalommal telítik a frappáns, humoros címek (Fügemagozó, Súlytólégtornász , Illuminoszkóp, Energia átalakító egység (KGST), Agyágyú, Stemplire várva, stb). Ezek azok a művészi, mesteremberi sajátosságok, amik Haraszty művészetét egyedülállóvá teszik. Általuk vált a művészete a kortárs magyar szobrászat unikális, senkihez se hasonlítható külön fejezetévé.


Látogatói információk: 

KOGART Ház
1062 Budapest, Andrássy út 112.