Hazádnak rendületlenül... fejezetek a magyar romantika festészetéből

KOGART Kiállítások Tihany

Város: 
Tihany
Dátum: 2015. március. 29. - 2015. július. 05.

A romantika stílusának kibontakozása Magyarországon egybe esik a reformkor polgárosodási törekvéseivel, az 1848-as szabadságharc eszményével és az osztrák elnyomás elleni nemzeti ellenállás időszakával. A városiasodás fejlődésével egyre jobban megerősödő polgári réteg fokozatosan a művészetek legfőbb megrendelőjévé és támogatójává válik. Megteremtődnek a művészképzés és a műkereskedelem alapvető feltételei, művészeink többsége pedig külföldi tanulmányai befejezése után hazatérve, itthon teremt önálló egzisztenciát. A kiállítás mintegy harminc festményen keresztül ennek a sokszínű korszaknak a megismertetésére tesz kísérletet, bemutatva a romantika művészetének legjellemzőbb témáit és legjelentősebb hazai képviselőit.

Nemcsak itthon, de Európa szinte minden más országában is a történelmi tárgyú képek jelentették a romantikus festészet legtöbbre értékelt vonulatát. A régmúlt hősei a jelen számára is aktuális mondanivalót közvetítettek. A kiállításon a tankönyvekből is jól ismert képek között Székely Bertalan Eger várát védő hős asszonyai vagy Madarász Viktor Zrínyit és Frangepánt a bécsújhelyi börtönben ábrázoló festményével találkozhatnak a látogatók, melyek éppúgy a nemzeti ellenállás jelképeivé váltak, mint II. Rákóczi Ferenc alakja Benczúr Gyula alkotásán. A romantika korában válik önálló képtémává a tájkép is, melynek legjelentősebb képviselőivel (id. Markó Károly, Ligeti Antal, Telepy Károly) szintén találkozhatunk a kiállításon. De látható az életképfestészet legjelentősebb művelőjének, Borsos Józsefnek egy ritkaságszámba menő képpárja (Alkony, A festő álma) is, vagy a népi zsánerképek között Sterio Károly pusztai jelenete, amelyen a gémeskút mellett álló lovas alakja a korszak legjelentősebb személyiségére, gróf Széchenyi Istvánra emlékeztet.

Látogatói információk: 

KOGART Kiállítások Tihany
8237 Tihany, Kossuth Lajos u. 10.