A LÁTHATÓ KINCS – AZ MKB BANK KÉPZŐMŰVÉSZETI GYŰJTEMÉNYÉNEK KIÁLLÍTÁSA

KOGART Ház

Város: 
Budapest
Dátum: 2005. október. 21. - 2005. november. 27.

Az MKB Bank első alkalommal mutatja be a nagyközönségnek az elmúlt másfél évtized alatt létrehozott képzőművészeti gyűjteménye legszebb darabjait. A kiállított mintegy 120 festmény és szobor többsége a 19-20. századi magyar képzőművészet kiemelkedő darabja.

Jó néhány alkotással múzeumokban vagy jelentős kiállításokon már találkozhattak a művészetbarátok. Más darabok csak a szakkönyvekből, vagy a bank különböző helységeiből ismerhetők, de vannak olyanok is, amelyek hosszú évek óta most kerülmek először nyilvánosság elé.

Az MKB Bank kollekciója áttekintést ad a magyar művészettörténet elmúlt két évszázadáról, de néhány jeles kortárs alkotó munkájával kiegészülve kitekint a jelenkor művészetére is. A gyűjtemény számos darabja művészettörténeti jelentőséggel bír: alkotójának főműve, vagy az adott kor egy-egy művészeti irányzatának fontos reprezentánsa, illetve az életműben kuriózumnak számító alkotás.

Székely Bertalan Csónakázó szerelmesei például nemcsak ennek a kiállításnak, hanem a magyar romantikának is emblematikus alkotása. Markó Ferenc Vizet merítő lány című képe pedig Markó Károly festészetének hagyományait folytatja: a fiú továbbfejleszti művész apja művészetét. Az aprólékos részletességgel megfestett táj és életkép id. Markó nyomait viseli magán, ám a képszerkezet már a 19. század második felére jellemző szerkesztésmódról tanúskodik. Ziffer Sándor Cinterem Nagybányán című festménye a nagybányai iskola legjelentősebb stílussajátosságait ötvözi. Fehér László Fény a vízben című munkája arról tanúskodik, hogy a gyűjtő a kortárs festészet felé is nyit, és igyekszik bemutatni annak legjelentősebb képviselőit.

A kiállított mesterek közt szerepel még egyebek közt Barabás Miklós, Mednyánszky László, Benczúr Gyula, Rippl Rónai József, Ligeti Antal, Telepy Károly, Nádler Róbert, Székely Bertalan, Borsos József, Vass Elemér, Frank Frigyes, Koszta József, Ziffer Sándor, Glatz Oszkár, Fényes Adolf, Mattis Teutsch János, Czigány Dezső, Csók István, Nagy Oszkár, Iványi Grünvald Béla, Basch Andor, Orbán Dezső, Egry József, Szőnyi István, Kádár Béla, Tóth Menyhért, Bálint Endre, Korniss Dezső, Hencze Tamás, ef Zámbó István, Barabás Márton több műve is.


Látogatói információk: 

KOGART Ház
1062 Budapest, Andrássy út 112.