Munkácsy Mihály és a magyar realizmus festészete

KOGART Kiállítások Tihany

Város: 
Tihany
Dátum: 2014. július. 10. - 2014. szeptember. 28.

A KOGART Tihany nyári kiállítása annak az 1870-es években kibontakozó művészgenerációnak a munkásságát mutatja be, amely megteremtette a modern magyar festészet alapjait. Ezek a mesterek emelik ki elsőként a magyar piktúrát a korábbi évszázadok provincializmusából, ők lesznek a következő generációk példaképei, miközben ebben az időben teremtődnek meg hazánkban a szervezett művészképzés, a műkereskedelem és a kiállítások alapvető feltételei.

Közéjük tartozik az asztalos inasból festőfejedelemmé vált Munkácsy Mihály, akinek mesébe illő karrierje sok fiatal művésznek adott reményt a pályakezdés nehézségeinek elviseléséhez. Munkácsy kritikai realizmusa, lényeglátó képessége, bravúros technikai tudása és színérzéke nemcsak itthon, hanem Párizsban is nagy sikert aratott; mind a mai napig ő a legismertebb magyar festő a közönség körében. Paál László és Mészöly Géza a realista tájfestészet legjelentősebb képviselőiként egy újfajta természetszemléletet honosítottak meg, amelynek legfőbb jellemzője a valóságos látvány megragadása és annak a festészet eszközeivel történő megörökítése. Mednyánszky László hajnali derengésben mozdulatlan tájai, ködös, párás erdőbelsői és fénytől szabdalt hegycsúcsai a valóságos természetet misztikus látomássá változtatják. A társadalom peremén élő csavargói pedig a 20. század első évtizedeinek szociális érzékenységű festői számára váltak követendő mintaképekké.

Ennek a négy mesternek az úttörő munkássága nyomán bontakozott ki a 19. század utolsó negyedében a magyar realista festészet, amely – Deák-Ébner Lajos, Vaszary János, Csók István és más fiatal művészek ecsetje nyomán – a naturalizmus stílussajátosságait magába olvasztva vált a századforduló különböző modern törekvéseinek alapjává. A kiállítás a magyar piktúrának azt a fejlődési ívét tárja a látogató elé, amelyben – fokozatosan leküzdve a korábbi több évtizedes lemaradását – a századfordulóra utolérte a francia festészet leghaladóbb tendenciáit, megteremtve egy új, progresszív művészeti fejlődés lehetőségét hazánkban.

 

Látogatói információk: 

KOGART Kiállítások Tihany
8237 Tihany, Kossuth Lajos u. 10.