Promenade Project Budapest - Helyiérték a kortárs képzőművészetben

KOGART Ház

Város: 
Budapest
Dátum: 2011. január. 21. - 2011. február. 27.

A Hegyi Lóránd főkurátori irányítása alatt szerveződő PROMENADE PROJECT Pozsony, Parma, Belgrád és Saint-Etienne után a budapesti KOGART Házban valósítja meg következő kiállítását, ahol a korábbi helyszínekről érkezett tizenkét nemzetközi művészhez tizenegy magyar alkotó csatlakozik.

A fiatal generáció támogatására nagy hangsúlyt fektető Kovács Gábor Művészeti Alapítvány és a Promenade Project deklarált célja, hogy a párbeszéd, vita, tapasztalatcsere és találkozás iránymutató fogalmai mentén hozzon létre egy olyan kiállítást, amely amellett, hogy rámutathat Európa különböző országainak képzőművészeti és kulturális sokszínűségére, feltárja azokat a művészetben megvalósuló közös gondolatokat és kérdéseket, amelyek elősegíthetik a kölcsönös párbeszéd kialakulását.

Hegyi Lóránd múzeumigazgató, kurátor és művészettörténész átfogó koncepciójának központi eleme arra irányul, hogy hogyan lehet feltárni azokat az egyes országokra, régiókra, városokra vagy közösségekre jellemző mikro-narratívákat, amelyek magukba olvasztják a különböző és sokféle identitást ugyanakkor a nagy, összegző művészeti áramlatok helyett a hétköznapi mikro-szituációkon, individuális gondolatokon és kérdésfelvetéseken keresztül reflektálnak egyre súlyosbodó globális és lokális problémáinkra.

A Promenade Project Budapest magyar résztvevőinek válogatásakor nem az volt (nem is lehetett) a cél, hogy átfogó összképet vagy keresztmetszetet adjon a teljes magyar kortárs képzőművészet jelen helyzetéről, hanem, hogy érzékeltesse, miképpen látják és láttatják a negyven év alatti művészgeneráció markáns hangvételű tagjai a művészet lehetséges útjait Magyarországon, a XXI. század első évtizedében. A kiállítás tehát „látlelet”, ami rámutat arra, hogy a kortárs művészet talán legsürgetőbb kérdése saját öndefinícójának igénye; mit nevezhetünk időtállónak vagy miért szükséges megoldás az efemer; hogyan újítható meg a hagyományos szemlélet, egyáltalán van-e létjogosultsága a tradíciónak; ha igen, akkor miképpen érvényesíthetőek más befogadói környezetben a lokális, azaz a magyarországi vagy az azon belül meglévő különböző közösségi viszonyokat tükröző művészeti stratégiák? A válogatás alapvető szempontja volt, hogy a festészet, a szobrászat, a grafika és az új médiumok azon képviselőit vonultassa fel, akik munkásságukban a műfaji határok átjárhatóságára törekszenek, ugyanakkor tematikai szempontból erősen kötődnek a közösségi emlékezet valamely szegmenséhez. A magyar alkotók és a tíz országból érkezett külföldi kiállítók sokszínű, változatos művei ugyanakkor kapcsolódási pontokat, párhuzamokat is mutatnak, amelyek közös nevezője éppen a kis realitások mindenütt jelenlévő, de az egyes közösségekben más és más jellegzetességeket felmutató sajátosságaiban rejlik.

A kiállítók egyéni mikro-narratívái, kreatív gondolkodásuk, a művészet speciális helyével és általános helyzetével kapcsolatos kérdésfelvetéseik valamint megoldásaik konfrontálódnak a Promenade Project Budapest kiállításon. A párbeszéd lehetősége tehát adott, csak élni kell vele.

A Budapesten kiállító művészek: 
Attila ADORJÁN | Ruth BARABASH | Erik BINDER | Borbála BLAHÓ | Frauke BOGGASCH | Yves BRESSON | Danica DAKIC | Gábor FÜLÖP | Ugo GILETTA | Veronika JAKATICS-SZABÓ | Marine JOATTON | Tamás KOMLOVSZKY-SZVET | Nina KOVACHEVA | Denisa LEHOCKA | Mihael MILUNOVIC | Zsuzsa MOIZER | Liliana MORO | Ágnes PODMANICZKY | Péter RIZMAYER | Ábel SZABÓ | Borbála SZANYI | Barthelemy TOGUO | Ágnes TÓTH

Látogatói információk: 

KOGART Ház
1062 Budapest, Andrássy út 112.