Szalay - Sokol - Picasso

Várkert Bazár - Testőrpalota (Északi Palota)

Város: 
Budapest
Dátum: 2016. augusztus. 19. - 2016. november. 13.

A Várkert Bazár Testőrpalotájában megrendezésre kerülő Szalay – Sokol – Picasso című kiállítás a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány és a Pozsonyi Városi Galéria szakmai összefogásának eredménye. A Kovács Gábor Művészeti Alapítvány – amely közel ötszáz Szalay Lajos grafikát őriz –, és a kiállításhoz jelentős szakmai hátteret biztosító Pozsonyi Városi Galéria célja egy olyan kiállítás létrehozása volt, amely a bemutatott művészek életművének monografikus feldolgozása helyett a 20. századi klasszicizáló rajzi kultúra gyökereit és kultúrtörténeti hátterét mutatja be két olyan közép-európai művész életművén keresztül, akik bár személyesen soha nem találkoztak, az életrajzuk mégis több ponton összeforrt. 

Az Alapítvány és a Galéria együttműködése januárban, Pozsonyban kezdődött a mostani kiállítással azonos címen bemutatott tárlattal. A szlovákiai kiállítás olyan sikeres volt, hogy a szervezők úgy döntöttek, Budapesten is bemutatják a Szalay Lajos és Koloman Sokol életművét feldolgozó, Pablo Picasso művekkel kiegészített válogatást.

A magyar rajzművészet kiemelkedő alkotója, Szalay Lajos (1909–1995) és a szlovák grafika enigmatikus alakja, Koloman Sokol (1902–2003) munkássága ugyanabból a földrajzi és szellemi közegből indult, sorsuk pedig megdöbbentő párhuzamokat rejt: életük jelentős részét az amerikai kontinensen töltötték, életművük gerincét az Egyesült Államokban alkották meg, miközben közép-európai identitásukat messzemenően megőrizték, sőt, féltve ápolták.

A kiállítás arra is rávilágít, hogy a hasonló életút mellett Szalay Lajos és Koloman Sokol alkotói szemléletét egyaránt meghatározta Pablo Picasso (1881–1973) hatása: bár a két művészre más és más szempontból hatott a Picasso-jelenség, egyikük sem tudta kivonni magát a mester karizmája alól.

A kiállítás e két közép-európai művész sorsát, világlátását, művészetről vallott nézeteiknek rokonságát és munkásságuk stiláris és tematikus hasonlóságait, ugyanakkor jellegzetes különbségeit tárja fel – mindezt nemzetközi kontextusba helyezve. A kiállítás anyagába több mint 130 Szalay, mintegy 70 Sokol-mű, ezeken túl pedig 13 Pablo Picasso által készített alkotás került.

Az augusztus 19-től látogatható tárlat az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával, a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány, a Pozsonyi Városi Galéria és a Várkert Bazár közös szervezésében jött létre.

A kiállítás védnökei:
ÁDER János, Magyarország köztársasági elnöke és Andrej KISKA, a Szlovák Köztársaság elnöke

A kiállítás kurátorai:

Dr. SZABÓ Lilla, művészettörténész
Dr. Iván JANČÁR PhD, a Pozsonyi Városi Galéria igazgatója
Kosinsky Richárd, művészettörténész (KOGART)

Látogatói információk: 

Várkert Bazár Testőrpalota | 1013 Budapest, Ybl Miklós tér 2.

Honlap | website: www.kogart.hu | www.varkertbazar.hu

Facebook: facebook.com/kogart

Nyitva tartás: kedd-vasárnap: 10.00-18.00