Feldolgozás alatt – Grafikák a Csernus-hagyatékból

KOGART Ház

Város: 
Budapest
Dátum: 2012. január. 13. - 2012. február. 26.

A festő képzőművészeti hagyatéka 2009 tavaszán került a Kovács Gábor Művészeti Alapítványhoz. Az anyag feldolgozásának első állomásaként a pasztellek és az akvarellek kerülnek bemutatásra.

A skiccek, vázlatok, festményekhez készült előtanulmányok és önálló grafikák egyrészt segítenek jobban megismerni Csernus Tibor alkotófolyamatát, másrészt a modell szerepére és jelentőségére irányítják a figyelmet.

A kiállítás a feldolgozás, az állapotfelmérés, konzerválás, katalogizálás, oeuvre-elemzés fázisaiba enged bepillantást a látogató számára, illetve abba, hogyan válik egy hagyaték egy gyűjtemény részévé. E lépések bemutatásán keresztül nemcsak a szakmai háttérmunka rajzolódhat ki, hanem az adott műcsoport életműben elfoglalt helye is. Célunk nem kijelentések és megállapítások közreadása, hanem kérdések, felvetések mentén megfogalmazott értelmezési keretek felvázolása. Bízunk abban, hogy ezáltal új összefüggések és kapcsolódási pontok kerülnek felszínre Csernus Tibor művészetében.


Látogatói információk: 

KOGART Ház
1062 Budapest, Andrássy út 112.