Kiállítások

-
Mezők törlése

Archívum

Dátum: 2015. március. 29. - 2015. július. 05.
Helyszín: KOGART Kiállítások Tihany, Tihany

A romantika stílusának kibontakozása Magyarországon egybe esik a reformkor polgárosodási törekvéseivel, az 1848-as szabadságharc eszményével és az osztrák elnyomás elleni nemzeti ellenállás időszakával. A városiasodás fejlődésével egyre jobban megerősödő polgári réteg fokozatosan a művészetek legfőbb megrendelőjévé és támogatójává válik. Megteremtődnek a művészképzés és a műkereskedelem alapvető feltételei, művészeink többsége pedig külföldi tanulmányai befejezése után hazatérve, itthon teremt önálló egzisztenciát. A kiállítás mintegy harminc festményen keresztül ennek a sokszínű korszaknak a megismertetésére tesz kísérletet, bemutatva a romantika művészetének legjellemzőbb témáit és legjelentősebb hazai képviselőit.

Dátum: 2015. február. 16. - 2015. június. 14.
Helyszín: Kempinski Galéria, Budapest

Takáts Márton (1971) 1990 és 1995 között a Magyar Képzőművészeti Főiskolán végezte tanulmányait. A 90-es évek közepe óta elsősorban a klasszikus hagyományok mentén kialakított rajzaival és grafikáival vált ismerté. A kétezres évek közepe óta oldottabb forma- és színvilágú olajfestményeinek fő témája a városkép és a kávéházak világa, amelyeken múlt és jelen, nosztalgia és valóság fonódik össze.

Dátum: 2015. január. 30. - 2015. március. 22.
Helyszín: KOGART Kiállítások Tihany, Tihany

A geometrikus absztrakció a 20. századi magyar művészetben már a két világháború között, illetve azt követően is, komoly hagyománnyal és nemzetközi presztízzsel rendelkezett. A képzőművészet belső fejlődésének és a társadalomi változásokkal összhangban történő alakulásának természetes következménye volt, hogy a 20. század elején egyes progresszív alkotók, lemondva a valóság tárgyi motívumairól, csak formák és színek segítségével kívánták gondolataikat vagy érzéseiket kifejezni. Így született meg az absztrakt, vagyis a konkrét tartalomtól való elvonatkoztatás művészete, amely expresszív színeivel inkább az érzelmekre, míg szigorúan szerkesztett formáival elsősorban az értelemre kívánt hatni.

Dátum: 2015. január. 17. - 2015. február. 08.
Helyszín: Művészetek Háza, Szekszárd, Szekszárd

2007 májusában került a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány tulajdonába az a csaknem negyven grafika, olajfestmény és erdélyi üvegikon, melyek korábban a Mészöly-házaspár Városmajor utcai lakását díszítették. Polcz Alaine adományozása mögött az a szándék húzódott meg, hogy múzeumi keretek közé helyezve, megóvja a birtokában lévő műegyüttest a szétszóródástól. A kiállítás ezt a különleges hagyatékot mutatja be, amely az 1950-es évektől egészen a 2000-es évekig formálódott.

Dátum: 2014. december. 03. - 2015. január. 06.
Helyszín: Sopronbánfalvi Pálos-Karmelita Kolostor, Sopronbánfalva

László Dániel festőművész 2001-ben végezte tanulmányait a Magyar Képzőművészeti Egyetem Festő szakán, már ekkoriban is jellemző volt rá a látványelvű, ún. realista festészetei világ kialakítása. 2003 óta a SENSARIA Képzőművészeti Egyesület elnöke, amely a festészet klasszikus gyökereihez visszanyúló kortárs művészeket tömöríti.